Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych

458 KBPobierzPodgląd pliku