Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

5.9 MBPobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ I

610 KBPobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ II

629 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

14.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy

372 KBPobierz

Rysunek nr 1 do załącznika nr 1 SIWZ

2.6 MBPobierz

Rysunek nr 2 do załącznika nr 1 SIWZ

1.3 MBPobierz

Rysunek nr 3 do załącznika nr 1 SIWZ

1.2 MBPobierz

Rysunek nr 4 do załącznika nr 1 SIWZ

1.1 MBPobierz

Rysunek nr 5 do załącznika nr 1 SIWZ

1.0 MBPobierz

Rysunek nr 6 do załącznika nr 1 SIWZ

0.9 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Kosztorys ślepy

494 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne

3.4 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

31 KBPobierz
34 KBPobierz

Załacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót

34 KBPobierz
36 KBPobierz

Załacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

37 KBPobierz
35 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o osobach

31 KBPobierz
34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

30 KBPobierz
34 KBPobierz

Załacznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy-osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp

37 KBPobierz
35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy

58 KBPobierz
85 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - Formularz ofertowy

41 KBPobierz
63 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy

92 KBPobierz
117 KBPobierz