Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr X/64/Z/13 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Barwice na lata 2013-2023

426 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr X/65/Z/13 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Barwice w 2013 roku

333 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXIV.513.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2014 rok

382 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CXIV.514.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 Gminy Barwice

350 KBPobierzPodgląd pliku