Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-01-28

IOŚ. 271.1.2.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barwicach”.

Wybrany Wykonawca:

„JASS” Andrzej Stefański, ul. Zawiszy 23, 78-400 Szczecinek

Cena brutto:

1. Lokale mieszkalne w budynkach dwurodzinnych i wielorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonymi w wycenionych budynkach i udziałem w działce gruntu przypadającą na wymieniony lokal oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu:

a) za pierwszy lokal w budynku – 500,00 zł;

b) za następny lokal w budynku – 500,00 zł.

2. Lokale użytkowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonymi w wycenianych budynkach i wyceną udziału w działce gruntu przypadającą na wymieniony lokal oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu – 300,00 zł.

3. Budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z inwentaryzacją i wyceną działki gruntu – 300,00 zł.

4. Budynki gospodarcze wraz z inwentaryzacją :

a) wolnostojące – 450,00 zł;

b) segment w budynku wielosegmentowym – 450,00 zł.

5. Budynki usługowo – użytkowe wolnostojące wraz z inwentaryzacją i wyceną działki gruntu – 300,00 zł.

6. Wycena pojedynczych działek budowlanych – 250,00 zł.

7. Wycena działek budowlanych w kompleksie:

a) za pierwszą działkę – 250,00 zł;

b) za każdą następną – 250,00 zł.

8. Wycena pojedynczych działek do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 100,00 zł.

9. Wycena działek w kompleksie do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste:

a) za pierwszą działkę – 100,00 zł;

b) za każdą następną działkę w kompleksie – 100,00 zł.

10. Wycena nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego wraz z zaliczeniem na poczet ceny wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości – 350,00 zł.

11. Wycena nieruchomości gruntowej do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 350,00 zł.

12.Wycena działek przeznaczonych na cele rolne – 300,00 zł.

13.Inwentaryzacja pomiarowa budynku niezależna od wyceny:

a) za jeden lokal w budynku – 200,00 zł;

b) za każdy następny lokal w budynku – 200,00 zł.

14.Przeszacowanie wyceny – 300,00 zł

BURMISTRZ 

inż. Zenon Maksalon