Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

5.8 MBPobierz

Wyjaśnienia Treści SIWZ I

1.1 MBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

7.9 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - branża ogólnobudowlana

1.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 1

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 2

475 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 3

1.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 4

477 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 5

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 6

1.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 7

591 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 8

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 9

549 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 10

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 11

611 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 12

1.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 13

1.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 14

2.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 15

1.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - branża sanitarna

2.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 16

471 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 17

1.6 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 18 i 19

2.4 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - branża elektryczna

5.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - instalacja gazowa

2.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 20

1.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek nr 21 - KOTŁOWNIA - TECHNOLOGIA

1.2 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót

875 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.3 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót

36 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

38 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy-osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp

35 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Kosztorys ofertowy

389 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ - Formularz ofertowy

63 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ - Projekt umowy

117 KBPobierz