Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Barwic z dnia 20-12-2012r w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej , określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzedu Miejskiego w Barwicach

237 KBPobierzPodgląd pliku