Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Barwic z dnia 14-11-2012r w sprawie przyjęcia projektu Budżetu gminy na 2013 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2013-2023

1.7 MBPobierzPodgląd pliku