Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

358 KBPobierz

Informacja o wydanym postanowieniu określajacym zakres raportu

312 KBPobierz

Informacja o złożonym raporcie

387 KBPobierz

Obwieszczenie o złożonym raporcie

401 KBPobierz