Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

375 KBPobierz

Informacja o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

327 KBPobierz

Informacja o wydanej decyzji

323 KBPobierz