Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

346 KBPobierzPodgląd pliku